НАША КОМАНДА


Gulbahor Makhkamova
Gulbahor Makhkamova
Founder and Chairman of the Directors’ Board
 Sanavbar Sharipova
Sanavbar Sharipova
Founder of the PO WC “Gulrukhdor”
 Zarrina Murodova
Zarrina Murodova
Member of the PO WC ``Gulruhsor``
 Gulrukhsor Abdullaeva
Gulrukhsor Abdullaeva
Director of PO WC “Gulrukhdor”
 Dilbar Sharipova
Dilbar Sharipova
Coordinator of the Project
 Saboat Bobojonova
Saboat Bobojonova
Administrator of the PO WC “Gulrukhsor”
Member of the PO WC “Gulruhsor”
Member of the PO WC ``Gulruhsor``
Member of the PO WC “Gulrukhsor”
Coordinator of the Project
Member of the PO WC “Gulrukhsor”
Member of the PO WC ``Gulruhsor``
Member of the PO WC “Gulruhsor”
Coordinator of the Project
Member of the PO WC “Gulrukhsor”
Member of the PO WC “Gulruhsor”
Coordinator of the Project